Λίγα λόγια για το Σύλλογο μας

O «Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας» – “Maria Callas Greek Society”  ιδρύθηκε το 2012 από μια ομάδα μελετητών της ζωής και του έργου της μεγαλύτερης ντίβα του λυρικού θεάτρου του 20ου αιώνα, συλλεκτών, ή και απλών θαυμαστών της, στα πρότυπα των αντίστοιχων φορέων που υφίστανται στο εξωτερικό, εδώ και πολλά χρόνια.
Σκοπός του Σωματείου είναι:

  • Η προβολή της Ελληνικότητας της Μαρίας Κάλλας.
  • Η διατήρηση ζωντανής της μνήμης της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο, που θεωρείται αναμφισβήτητα η πλέον αναγνωρίσιμη παγκοσμίως καλλιτέχνης της όπερας.
  • Η προβολή της μοναδικής προσωπικότητάς της καθώς και της τεράστιας καλλιτεχνικής της συνεισφοράς στην ανάδειξη του λυρικού θεάτρου.
  • Η προσπάθεια της λειτουργίας και ο εμπλουτισμός του Μουσείου «Μαρία Κάλλας» στην Αθήνα.
  • Η προβολή των ερμηνειών της , για τη συστηματική γνωριμία του κοινού με την όπερα.
  • Η συγκέντρωση, συλλογή, καταγραφή και μελέτη στοιχείων που αφορούν στη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία, ως ελληνική πολιτισμική κληρονομιά.
  • Η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών για την παρουσίαση μουσικών εκδηλώσεων αφιερωμένων στη μνήμη της.
  • Η ενίσχυση του έργου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συναφών φορέων που προβάλλουν την όπερα.
  • Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Η θέσπιση και χορήγηση βραβείων και υποτροφιών στη μνήμη της.

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου είναι η ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας, η οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η έκδοση εντύπων, η ίδρυση αρχείων και βιβλιοθηκών, η ανάληψη ή ενίσχυση ευρύτερων πολιτιστικών εκστρατειών, η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και η συνεργασία με φορείς που επιδιώκουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια πρόσφορη για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου