Ελληνικός Σύλλογος “Μαρία Κάλλας”

Επικοινωνία με τον Σύλλογο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
Αγίου Κωνσταντίνου 33-37
104 37 Αθήνα
Τηλ.: 210 52 00 562
e-mail: mariacallasgreeksociety@gmail.com